František Hruška
  Malostranská
  25703   Jankov
  tel.: 775 920 650
  prodejna: 735 009 080
 
  Areál bývalého ZD
  Hospodářské a zahradnické potřeby, krmiva, pracovní obuv a oděvy
  www.prostatek.cz

QR code
 Události
 Doporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Na této stránce najdete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, návštěvníků webu i odběratelů novinek. Je pro nás velice důležité,  aby byla Vaše data v bezpečí, a proto je zpracováváme dle platných právních předpisů a s patřičným respektem.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba František Hruška, IČ70048746, se sídlem Jankovská Lhota 4, Jankov, 25703 (dále jen ,,Správce“). Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jaké osobní údaje Správce zpracovává?

Osobní údaje Správce získává prostřednictvím návštěvy webových stránek nebo vyplnění kontaktního/poptávkového formuláře, dále na základě projeveného zájmu o zboží.

Zpracovává:

 • jméno a příjmení,
 • název, sídlo, IČ a DIČ obchodní firmy,
 • kontaktní email a telefonní číslo.

Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje, které Správci svěříte, zpracovává z následujících důvodů:

 • zasílání odpovědí na Vaše dotazy a poptávky,
 • poskytování služeb, plnění smlouvy,
 • vedení účetnictví, zákonná povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů jste-li zákazníky nebo obchodními partnery,
 • přímý marketing - zasílání newsletterů a obchodních sdělení, včetně analýzy na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte. Jste-li zákazníkem, projevil jste v minulosti zájem o služby a produkty Správce či jste-li jeho obchodním partnerem, dělá tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že Vás novinky zajímají, a to po dobu 10 let od posledního kontaktu. Dále Vám může Správce zasílat newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing - na základě Vašeho souhlasu Vám může Správce zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů na www.prostatek.cz,

Vaše osobní údaje si Správce ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo nebylo v konkrétních případech neuvedeno jinak.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chrání je, jako kdyby byly jeho vlastní. Správce přijal a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje Správce předává?

K Vašim osobním údajům má přístup poze Správce, který je vázán mlčenlivostí. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než on sám a na dané zpracování se specializují. Jsou to tito poskytovatelé a poskytovatelé těchto platforem:

 • Wexbo, s.r.o.
 • Facebook,
 • Google,
 • Seznam.

Je možné, že se Správce v budoucnu rozhodne využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Správce slibuje, že v takovém případě při výběru, bude na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Správce data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaké jsou povinnosti Správce?

Správce prohlašuje, že jako správce Vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • bude zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • splní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožní Vám a bude Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaká jsou Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@prostatek.cz.

V rámci ochrany osobních údajů máte tato práva:

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup, díky němuž můžete Správce kdykoli vyzvat a on Vám ve lhůtě 14 pracovních dní doloží, jaké Vaše osobní údaje zpracovává a proč,
 • pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Správce zpracovává Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
 • pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, bude Správce postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že Vám informace dodá ve strojově čitelné podobě, k čemuž potřebujeme alespoň 14 dní.
 • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaže Správce veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuje Správce 14 dní. V některých případech je Správce vázán zákonnou povinností, a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás bude  informovat na e-mail.
 • právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji Správce nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce Vás tímto žádá, zda byste v takovém případě o tomto podezření informovali jeho, aby s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
 • právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty nebo službami Vám Správce zasílá na základě svého oprávněného zájmu nebo na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Kontaktní údaje

Pokud se na Správce budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete ho kontaktovat na telefonním čísle: + 775 920 650 nebo na e-mailu: info@prostatek.cz.

Správce si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady bez předchozího upozornění. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.prostatek.cz.